Stöd till kommunal VA-planering för bättre vatten

Flera kommuner står inför stora investeringar och utmaningar för att nå en hållbar VA-försörjning. Kommunerna får konkreta råd för sin VA-planering i den vägledning som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram.