Skyddsjakten på två vargar i Junsele är tillfälligt stoppad

Skyddsjakten på två vargar är tillfälligt stoppad efter att Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat om inhibition av jakten, det vill säga att skyddsjakten inte får genomföras i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande i målet. Naturvårdsverket ska yttra sig till förvaltningsrätten senast den 20 februari.