Skyddsjakt på rovdjur delegeras till länen – ett naturligt steg i en regionaliserad förvaltning

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning. Att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur är ett naturligt steg i utvecklingen av en regionaliserad rovdjursförvaltning. Delegeringen gäller inte för kungsörn.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Ågren, generaldirektör, 010-698 15 08, Maria.agren@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se