Nytt beslut om delegering av skyddsjakt på rovdjur till länen planeras

Naturvårdsverket planerar att fatta ett nytt beslut om delegering av skyddsjakt till länsstyrelserna. Regeringen har gjort en ändring i jaktförordningen som innebär att Naturvårdsverkets beslut att delegera skydds- och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna inte kan överklagas.