Skogar från Bergvik blir nya naturreservat i Gävleborg och Jämtland

Bergvik Skog och Naturvårdsverket har träffat överenskommelser om att byta marker.