Skogar från Bergvik Skog blir 130 nya reservat

Bergvik Skog och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att byta marker som innebär att 35 000 ha skogsmark med höga naturvärden blir nya naturreservat. Värdet på dessa skogar uppskattas till ca 1,5 miljarder kr. Bergvik Skog får samtidigt möjlighet att från staten, för motsvarande värde, köpa skogar där ett hållbart skogsbruk bedrivs.