Saneringen fortsätter i Teckomatorp

Naturvårdsverket skjuter till drygt 15 miljoner kronor till den fortsatta saneringen efter BT Kemi i Teckomatorp. Det södra området där fabriken låg är högst prioriterat i länsstyrelsens arbete med förorenade områden i Skåne.