Så kan återvinning av plast- och textilavfall öka i Norden

Stora mängder plast- och textilavfall i Norden hamnar i hushållsavfallet utan att materialåtervinnas. Det är bortslängda resurser. Nu finns förlag på hur insamling och återvinningen kan öka i Norden. Med rätt teknikutveckling kan den nordiska regionen bli världsledande på textilåtervinning.