Reviderade föreskrifter för jakt på lodjur - ytterligare ett steg mot en regionaliserad förvaltning

Nu är de ändrade föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur klara. De ändrade föreskrifterna är ytterligare ett led i regionaliseringen av rovdjursförvaltningen, i linje med riksdagens beslut i december 2013. De börjar gälla från den 7 november 2014.