Globalt samarbete för hållbart utnyttjande av naturresurser

Naturvårdsverket startar ett globalt program i samarbete med FN, Environment for Development Centres och Världsbanken. Syftet är att bidra till ett hållbart utnyttjande av naturresurser.