Översynen av statens vilt är klar

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag sett över regelverket om statens vilt. Myndigheten föreslår att myskoxe, älg, hjort, stork, mellanspett, lunnefågel, och blåkråka inte längre ska vara statens vilt.