Nytt Hack for Sweden hålls 2015

Den 14-15 mars 2015 är Naturvårdsverket för andra gången med och arrangerar Hack for Sweden - ett unikt samarbete mellan flera svenska myndigheter. Samarbetet syftar till att inspirera till ökad användning av myndigheters så kallade öppna data så att nya produkter och tjänster kan utvecklas och komma allmänheten till del. Den första tävlingen hölls i mars 2014.