Nya föreskrifter leder till säkrare och bättre fångstredskap

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter för typgodkännande av fångstredskap som träder i kraft den 15 februari 2014. De nya föreskrifterna bidrar till att utveckla fångstredskap som fungerar på ett säkert sätt och som inte orsakar onödigt lidande.