Ny rapport om Nudging

Kan nudging vara ett verktyg för hållbara beteenden? En ny rapport framtagen av Lunds Universitet sammanställer kunskap om nudging.