Nu kan saneringen av sjön Ala Lombolo i Kiruna starta

Sjön Ala Lombolo är förorenad med tungmetaller. Framförallt kvicksilvret i sedimenten gör att föroreningssituationen är mycket allvarlig. I sjön har det även funnits gammal ammunition som tills nu förhindrat arbetet med att sanera sjön. Försvarsmakten har nu tagit upp den sista lådan ammunition. Nu startar saneringen av sjön som är en av de mest förorenade i Sverige.