Nu kan du se tävlingsbidragen till nya naturum Trollskogen

Under våren har fyra arkitektkontor tagit fram förslag på ett framtida naturum Trollskogen. Nu kan du se tävlingsbidragen.