Nu formas framtidens skötsel av det statliga ledsystemet i fjällen

Det statliga ledsystemet i fjällen har behov av upprustning visar den nulägesbeskrivning som Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Laponiatjuttjudus har genomfört. Tillsammans med länsstyrelser och andra aktörer börjar nu arbetet att forma framtidens skötsel av det statliga ledsystemet i fjällen.