Naturvårdsverket tar över ansvaret för EU:s miljöledningssystem Emas i Sverige

Den 1 september tar Naturvårdsverket över ansvaret för Emas i Sverige. Emas är ett miljöledningssystem som baseras på den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.