Naturvårdsverket släcker

Lördagen den 29 mars klockan 20.30 släcker Naturvårdsverket all belysning under Earth Hour.