Naturvårdsverket överklagar stopp av skyddsjakt till högsta instans

Naturvårdsverket driver frågan om att skyddsjakt ska kunna genomföras och överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen. Överklagan gäller kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd för Naturvårdsverkets begäran om att upphäva förvaltningsrättens stopp, inhibition, av skyddsjakten.