Naturvårdsverket överklagar kalkbrytning i Ojnareskogen

Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket.