Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrättens beslut

Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrättens beslut om att tillfälligt stoppa skyddsjakten på två vargar i Junsele. Naturvårdsverket anhåller om en snabb handläggning av ärendet då skadan redan är stor för rennäringen i det aktuella området.