Naturvårdsverket överklagar Bungedomen

Mark- och miljödomstolens tillstånd till kalkbrott i Bunge Ducker (Ojnareskogen), på Gotland kommer att överklagas av Naturvårdsverket.