Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på varg i Ockelbo

Både Naturvårdsverket och länsstyrelsen har gjort bedömningen att vargarnas närvaro inte medför påtagliga risker för allmänheten. Viltskadecenter har gjort samma bedömning att det inte finns någonting som tyder på att vargarna som uppehåller sig omkring Ockelbo uppträder anmärkningsvärt oskyggt gentemot människor.