Naturvårdsverket avslår överklagan om skyddsjakt på varg

Den 25 augusti beslutade Länsstyrelsen i Skåne län om skyddsjakt på en varg. Beslutet överklagades till Naturvårdsverket av en förening. Naturvårdsverket beslutade den 5 september att avslå överklagandet.