Miniminivåer – en förutsättning för delegering av licensjakt

Nu påbörjas arbetet med att fastställa miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur för samtliga län. Miniminivåerna är en förutsättning för att Naturvårdsverket ska kunna delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länen och en grund för att länen ska kunna sätta förvaltningsmål för de olika arterna.