Miljömålen behöver få en starkare ställning

Merparten av de nationella miljömålen kommer inte att nås till år 2020. Det visar den senaste årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål som presenteras idag. Många bra insatser görs av olika aktörer, men om fler mål ska gå att nå behövs tydligare prioriteringar och att miljöarbetet samordnas med andra aktiviteter i samhället.