Miljöåtgärder i jordbruket gynnas av samverkan

Samverkan inom jordbruket kan innebära möjligheter både för miljön och landsbygdens utveckling. Det visar en studie nyligen genomförd av Naturvårdsverket och Jordbruksverket inom regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter.