Miljö- och klimatfrågorna behöver stärkas i biståndspolitiken

Naturvårdsverket har svarat på regeringens remiss om det svenska biståndets inrikting.