Markaffär utvidgar naturskyddet på Gotland

Naturvårdsverket köper två fastigheter på Gotland av NCC Roads. Affären gör det möjligt för Naturvårdsverket att utöka skyddet för Gotlands natur.