Lodjurstammen minskar i Sverige och Norge

För andra året i rad presenterar Sverige och Norge gemensamt en översikt över lodjurstammen i Skandinavien. Den senaste inventeringen från vintern 2013/14 tyder på en ytterligare nedgång av lodjursstammen. Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det fanns cirka 840 lodjur i Sverige och 1195 lodjur i Skandinavien.