Licensjakt på lodjur i Gävleborgs län

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på sex lodjur i Gävleborgs län. Lodjurstammen minskar enligt de senaste inventeringsresultaten från vintern 2012/13. I Gävleborgs län visar dock inventeringarna att lodjursstammen i Gävleborg ligger över länets fastställda miniminivå och kriterierna för licensjakt är uppfyllda.

För ytterligare information, kontakta:

För frågor om jaktbeslutet:
Carl Mikael Strauss, sektionschef för jaktbeslut, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

För frågor om övervakning och inventeringsresultat:
Magnus Kristoffersson, handläggare, 010-698 16 34, magnus.kristoffersson@naturvardsverket.se


Anneli Nivrén, presschef
, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se