Komplicerade utsläppsberäkningar och komplexa samband

Diskussionen om klimatutsläpp från vår konsumtion ställs ibland i motsatsställning till att beräkna klimatutsläpp inom landets gränser. Istället är det en fråga om att hålla båda perspektiven i huvudet samtidigt.