Kommentar till kalkbrytningen i Bunge

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, på Gotland. Naturvårdsverket ska nu analysera domen innan vi bestämmer hur vi går vidare.