Klart för efterbehandling av två gamla förorenade industrier i Skåne

Naturvårdsverket har gett Länsstyrelsen i Skåne bidrag till två kraftigt förorenade områden i Skåne. Det är 43 miljoner för efterbehandling av f.d. Ferrosans fabrik i Eslöv och 107 miljoner till f.d. Klippans läderfabrik i Klippan.