Internationella dagen för biologisk mångfald – 22 maj

FN har utsett den 22 maj som den internationella dagen för biologisk mångfald för att öka förståelsen och medvetenheten om frågorna.