Insatser för värdefull natur skyddar och gör naturen tillgänglig

Att uppfylla miljömålen är huvudsyftet med insatserna, som handlar om att skydda och sköta nationalparker, naturreservat och annan värdefull natur. Men insatserna ger också många människor upplevelser i naturen och skapar arbetstillfällen för lokala entreprenörer som anlitas för att sköta naturen.