Ingen skyddsjakt på varg i Olsjöreviret i Dalarna

Den 17 oktober beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt på varg i Olsjöreviret i Ludvika kommun. Beslutet överklagades till Naturvårdsverket av en förening. Naturvårdsverket bifaller överklagan och skyddsjakten stoppas.