Ingen skyddsjakt på knubbsäl 15 maj till 15 juli

Naturvårdsverket ändrar jakttiden i beslutet om skyddsjakt på knubbsäl för 2014. Under perioden 15 maj till 15 juli 2014 får man inte skyddsjaga knubbsäl. Syftet är att freda knubbsälen under tiden de får ungar och ömsar päls.