Ingen licensjakt på varg i år

Naturvårdsverket kommer inte att överklaga till nästa instans om inhibitionen. Sannolikheten att domstolen tar upp ärendet är liten. Det innebär troligen att ingen licensjakt kommer att kunna genomföras i år. Naturvårdsverket arbetar istället vidare med att möjliggöra en licensjakt på varg nästa vinter och då är det viktigt att domstolarna snarast fattar beslut om licensjakt ska få ske.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Ågren, generaldirektör, 010-698 15 08, maria.agren@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se