Ingen inhibition i Värmland och Örebro men i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna, Värmland och Örebro län har tidigare beslutat om licensjakt på varg. Dessa beslut har överklagats. I överklagandet från Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden finns begäran om att jakten ska stoppas, en så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran gällande Värmlands- och Örebro län men bifaller begäran gällande Dalarnas län.