Gamla sågverket i Norrbyskär saneras

Träskyddsbehandlingen vid det tidigare Norrbyskärs sågverk i Umeå kommun har förorenat marken med höga halter av dioxin. Nu förbereds en sanering av området, som ligger på femte plats på Länsstyrelsens lista över områden som behöver efterbehandlas.