Förvaltningsplan och miniminivåer för lodjur klara

Arbetet med att genomföra regionaliseringen av rovdjursförvaltningen fortsätter. Nu är ramverket på plats för lodjur och Naturvårdsverket har fastställt en förvaltningsplan och miniminivåer för lodjur. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Påhlman, chef enheten för vägledning, 010-698 14 29, martin.pahlman@naturvardsverket.se

Vid frågor om förvaltningsplan för lodjur
Sara Hommen, handläggare sektionen för vägledning om naturskydd, vilt och kretslopp, 010-698 17 82, sara.hommen@naturvardsverket.se

Vid frågor om inventeringsresultat för lodjur

Mirja Lindberget, handläggare enheten för viltanalys, 010-698 13 78, mirja.lindberget@naturvardsverket.se


Anneli Nivrén, presschef
, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se