Förslag till ny lagstiftning för minskade luftföroreningar i Europa

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ny luftvårdslagstiftning som väsentligen kommer att förbättra luftkvaliteten i Europa och dess närområde. Naturvårdsverket arbetar sedan många år aktivt med luftföroreningsfrågan och har varit inblandat i arbetet inför Kommissionens nya förslag.