Förslag till förenklingar och höjda ersättningsnivåer för sälprover

Naturvårdsverket föreslår förenklingar för säljägare när det gäller provtagning på fällda sälar och att den totala ersättningsnivån höjs kraftigt.