Föreskrifter för licensjakt på varg – en förutsättning för en regional förvaltning

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram nya föreskrifter för licensjakt på varg. Föreskrifterna är en del av att utveckla och anpassa rovdjursförvaltningen till en regional förvaltning. Förskrifterna kommer att skickas på remiss under sommaren.