Föreskrifter för licensjakt på lodjur anpassas till den regionala förvaltningen

Naturvårdsverket fortsätter arbetet med att ta fram och anpassa föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt på rovdjur för att utveckla och anpassa rovdjursförvaltningen till en regional förvaltning. Nu skickas föreskrifter för licensjakt på lodjur på remiss. Svarstiden för remissen är till och med den 5 september. Tidigare i sommar skickades föreskrifter för varg på remiss.