Fler myndigheter är miljöcertifierade

Idag lämnar Naturvårdsverket in den årliga rapporten om miljöledning i statliga myndigheter till regeringen. Fler myndigheter än tidigare är miljöcertifierade och fler får också högsta betyg i Naturvårdsverkets ranking över miljöledningssystem i statliga myndigheter.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina von Oelreich, biträdande avdelningschef, 010-698 10 12, kristina.vonoelreich@naturvardsverket.se.

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se