Enklare för markägare att ta initiativ för att få sin mark skyddad

Försöket, kallat Kometprogrammet, har genomförts på uppdrag av regeringen. I fem områden spridda över landet har metoden testats. Genom en satsning på information har markägare uppmuntrats att anmäla värdefulla områden som de vill ska få ett formellt skydd. Tanken är att metoden nu ska användas som ett komplement till det gängse sättet att skydda värdefull skogsmark på.