En samlad bild över skyddad natur i Sverige

Naturvårdsverketet har sammanfört två kartverktyg till ett. Det nya kartverktyget – Skyddad natur - presenterar flera nya typer av information som är viktiga underlag för naturvårdsarbetet.